Masa st Resimleri, Resmi, Resimi, Manzara Resimleri Doa Resimleri, Lig Resimleri, Doa Resimleri, Bebek resimleri, komik Resimleri, korkun resimler - Dini Resimler http://www.yeniresim.net/kategori10.html Mon, 20 Nov 2017 22:55:09 GMT 36000 Gzel Allah Yazs http://www.yeniresim.net/resim360.html Sat, 28 Jun 2008 18:33:42 GMT Dini Resimler http://www.yeniresim.net/resim360.html Herey Namna http://www.yeniresim.net/resim359.html Sat, 28 Jun 2008 18:33:10 GMT Dini Resimler http://www.yeniresim.net/resim359.html Muhammed http://www.yeniresim.net/resim358.html Sat, 28 Jun 2008 18:32:21 GMT Dini Resimler http://www.yeniresim.net/resim358.html Allah http://www.yeniresim.net/resim357.html Sat, 28 Jun 2008 18:31:52 GMT Dini Resimler http://www.yeniresim.net/resim357.html Gzel Dini Resim http://www.yeniresim.net/resim356.html Sat, 28 Jun 2008 18:31:27 GMT Dini Resimler http://www.yeniresim.net/resim356.html Kabeli Resim http://www.yeniresim.net/resim355.html Sat, 28 Jun 2008 18:30:56 GMT Dini Resimler http://www.yeniresim.net/resim355.html Dini Resim http://www.yeniresim.net/resim354.html Sat, 28 Jun 2008 18:29:46 GMT Dini Resimler http://www.yeniresim.net/resim354.html ALLAH (c.c.) Yazs http://www.yeniresim.net/resim296.html Sat, 28 Jun 2008 15:42:46 GMT
slam ,Kuran' anlay bakmndan iki ekilde tarif edilmi,baz ilmi kelam alimleri slamn Hz.Muhammede gelen bir din olduu grn savunmu bu gr geni kitlelerce kabul edilmitir.Tasavvuf ehli slamn Hz.Adem peygamberden kyamete kadar gelmi tek din olduunu btn peygamberlerin slamiyet zere gnderildiklerini hangi peygambere tabi olunur ise onun ismi ile anlaca Muhammedi,sevi,Musevi gibi grn savunmu ve tasavvufi bak byle ekillendirmilerdir.
man: slam dinine gre kiinin iflah olmas (kurtulua erebilmesi) iin mn etmesi gerekir.

Allah'a mn Tevhid, yn Allah'n varlna ve birliine inanmaktr. Hz.KURAN

Allah'n yaratc, mlkn shibi, yaratlmlarn btn ilerini yrten ve lemlerde yegne tasarruf shibi olduuna inanmaktr. Allah'n gerekten ibdet edilmeyi hak eden ilh, onun dnda ibdet edilen her eyin ise batl olduuna inanmak. Kuran'da ve Muhammed'in snnetinde bildirdii zere,en gzel isimlerin (esma'ul husna) Allah'a ait olduuna inanmak.

Melekler'e mn Meleklere inanmaktr. Buna gre: Melekler, Allah'n yalnz ona ibdet etsinler ve onun emirlerini yerine getirsinler diye yaratt stn kullardr. Nur'dan yaratlmlardr. Allah onlara zel grevler vermitir. Byk Meleklerden Cebrail, Allah'n katndan peygamberlere vahiy (mesaj/kitap) indirmekle; Mikail, Doa olaylar ile; srafil, Kyamet gn ve yeniden dirili gn sura flemekle; lm melei olan Azrail, hayat sona erdirmekle grevlidir.

Kitaplara mn Allah'n peygamberlerine iinde doru yolu, iyilii ve kurtuluu gsteren kitaplar indirdiine hepsinin Allah kelam olduuna inanmak.Allahn zatna Ait olan kitaplarn asln,yine kendisinin muhafaza edeceine inanmak. Hz.Muhamede indirilen Kuran Ms peygambere indirilen Tevrat s peygambere indirilen ncil. Dvd peygambere verilen Zebur. brhm peygamberin sahifeleri (Suhuf)...

*Deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), brahim, smail, shak, Yakub ve Yakuboullarna indirilene, Ms ve sa’ya verilen (Tevrat ve ncil) ile btn dier peygamberlere Rab’lerinden verilene iman ettik. Onlardan hibirini dierinden ayrt etmeyiz ve biz ona teslim olmu kimseleriz.”(Bakara suresi)136 -Hz.KURAN

Peygamberlere mn Allah'n peygamberler gnderdiine ,lk peygamber Hz.Adem ile son Peygamber Hz.Muhammed arasnda gelen saylar Allah'a malum btn peygamberlere Aralarnda hibir fark gzetmeksizin inanmak.

* "Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, m’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarna ve peygamberlerine iman ettiler ve yle dediler: “Onun peygamberlerinden hibirini (dierinden) ayrt etmeyiz.” yle de dediler: “ittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden balama dileriz. Sonunda dn yalnz sanadr.” (Bakara suresi285)

badet: slam'da ibadetler ok eitlidir ve dindeki durumlar farkldr. slam'da kii yapt her ibadet ile sevap kazanrken, art olmasna ramen yapmad ibadetler ile gnaha girer. Kur'an'da nananlarn yapmas emredilen eylemler farz hkmndedir.

badetin slam akidesinin bir parasn tekil edip etmedii tartlmtr. Matridiyye mezhebine gre ibadet imann ve dolaysyla akidenin bir paras deildir; kiinin ibadetlerini aksatmas veya ibadet etmemesi onu dinden karmaz. Bununla birlikte kiinin ballnn azalabilecei ve imannn daha hassaslaaca (korumasz bir hale gelecei) benzeri bir fikir de sk sk ne srlr. Selefiyye mezhebine gre ibadet imann bir parasdr ve ibadet etmeyen kii Mmin (yani inanan) saylamaz. Buradan hareketle ibadetin seviyesine gre kiinin imannn artp azalabilecei fikri de ortaya atlmtr. Kur'an'da ibadetin imann bir paras olduuna dair bir ifade yoktur. badetin imann bir paras olmadn savunan alimler ve mezhepler Kur'an'da geen Mslman ve Mmin ayrmna dikkat ekmilerdir.]]>
Dini Resimler http://www.yeniresim.net/resim296.html
A'raf Suresinden http://www.yeniresim.net/resim295.html Sat, 28 Jun 2008 15:40:20 GMT
Araf suresi Mekke'de inmitir. 206 ayettir.Ibn Abbs ve Mukatil'den yapilan bir rivayete gre 163-172 ayetleri Medine'de inmistir. slam dininde var olan Araf kavramndan ve Araf'ta bulunanlardan, bu surenin 46-50 ayetlerinde bahsedilir. Bu nedenle sureye Araf suresi denmitir.

Surede slam dini itikadna (din esaslarna) ve dier dini hkmlere ait birok temel bilgi ve emir bildirilmektedir. Ayrca baz peygamberlerin kssalar ve topluluklarnn durumlarna dair tasvirler ierir.

Mekke dneminde inmitir. 163-170. yetlerin Medine dneminde indiini syleyen limler de vardr. 206 yettir. Sre adn, 46. ve 48. yetlerde geen "el-A'rf" kelimesinden almtr. "el-A'rf", yksek yerler, yksek mevkiler demektir. Srede temel konu olarak, ilahi vahyin doruluu ve vahye duyulan ihtiya ilenmektedir .]]>
Dini Resimler http://www.yeniresim.net/resim295.html
Dini Resimler http://www.yeniresim.net/resim226.html Tue, 08 Jan 2008 16:05:09 GMT Dini Resimler http://www.yeniresim.net/resim226.html